Kisvállalkozásoknak

Új lendületet kíván adni egyéni vállalkozásának, bt-jének?

Azt sem tudja, hogyan kezdjen neki a temérdek papírmunkának, a stratégiai tervek véglegesítésének?

Szeretné jobban átlátni a könyvelést? Szeretne többet megtakarítani?

Elképzelni sem tudja, milyen hivatalok várják bevallásait, igazolásait, befizetéseit?

Nincs marketing-terve? A koncepció megvan, csak ki kellene dolgozni?

Optimális hardver-szoftver konfigurációt szeretne, de nem ismeri a legújabb fejlesztéseket?

Adatbázis - venni, vagy készíteni?

Szoftver- és hálózatfejlesztés, banki ügyintézés, ár-szakértés, elő- és utókalkulációk, jogi tanácsadás, kintlévőség-kezelés, ingatlan-ügyintézés, bérszámfejtés, munkaügy, pályázatfigyelés és pályázatírás, kontrolling, web-fejlesztés...

Biztos, hogy mindenre gondolt? És meg is találta az optimális megoldást? És ez a legolcsóbb, vagy a legjobb ajánlat volt?

Segítő kezet nyújtunk az első lépéseknél ugyanúgy, mint amikor már több éves háttérrel rendelkezik cége. Hiszen az Ön sikeréből élünk mi is, így közös az érdek...

Kft-k, Kht-k

Már tudja, mik lesznek az újévi fogadalmai? És azt is, hogy nem tudja majd betartani?

Sok az adminisztráció?

Kezdenek átláthatatlanná válni a céges folyamatok?

Jó lenne egy objektív tanácsadó, aki nem csak tanácsokat ad?

Címszavakban a lényeg:

Kettős könyvvitel, mérleg-készítés, eredmény-kimutatások, bérszámfejtés, TB-ügyintézés, EU-s adatszolgáltatás, informatikai projekt-menedzsment, marketing tanácsadás és tervezés, ügyviteli kontrolling.

Nagyvállalatoknak

Egy nagyvállalatnak csak a lényeg számít:

  Kettős könyvvitel

  Mérlegkészítés

  Eredmény-kimutatások

  Bankkapcsolati szolgáltatások

  Pénzügyi szolgáltatások

  Bérszámfejtés, TB-ügyintézés

  Év végi és időszakos revíziók

  Beszámolók, controlling vizsgálatok

Szolgáltatások listája

 • Könyvelés:

  • A vállalkozások kettős és egyszeres könyvvitele

  • Bevallások, beszámolók készítése

  • Vagyonmérleg, átalakulási terv készítése

  • Tárgyi eszközök nyilvántartása

  • Egyéb analitikus nyilvántartások vezetése

  • Igény esetén irattári nyilvántartás

  • Évközi és éves adóbevallások elkészítése

  • Könyvelés, adóelszámolás felülvizsgálata, önrevízió elkészítése

  • Teljes körű képviselet az APEH, TB, Önkormányzatok, és más hatóságok előtt

  • számviteli rendszer felépítése

  • könyvelési rendszer kialakítása, átvétele, illetve működtetése

   • bizonylatok nyilvántartása és könyvelése

   • vevői és szállítói számlák

   • vámhatározatok

   • készpénzes számlák

   • bankbizonylatok

   • bérfeladás

   • tárgyi eszközök és immateriális javak

   • készlet

   • adók

  • házipénztár vezetése és bizonylatolása

  • analitikus nyilvántartások vezetése

   • készlet nyilvántartás

   • tárgyi eszköz nyilvántartás

  • követelések kezelése

  • szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása

  • év végi zárlati munkák elvégzése

  • mérleg

  • eredmény-kimutatás

  • cash-flow

  • üzleti jelentés

  • kiegészítő melléklet

  • könyvvizsgálat levezetése

  • vevő-, szállító-, pénztár-, bank- és vegyes bizonylatok kontírozása, feldolgozása

  • vevői, szállítói analitikák készítése

  • az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások (ÁFA, SzJA, társasági adó, munkaadói és munkavállalói járulék, adóbevallás)

  • egyéb analitikus nyilvántartások vezetése (tárgyi eszköz, szigorú számadású nyomtatványok, önellenőrzések, stb. nyilvántartása)

  • főkönyvi kivonat készítése

  • igény szerinti pénzügyi információ szolgáltatása.

  • a tárgyi eszközök és az immateriális javak analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése, az analitika és a főkönyv egyezőségének biztosítása

  • a beruházások és a pénzügyi eszközök változásainak nyilvántartása, főkönyvi könyvelése

  • készletnyilvántartás

  • főkönyvi kivonat készítése

  • igény szerinti pénzügyi információ szolgáltatása

  • a számviteli politika kialakítása és folyamatos karbantartása

  • a társasági számlarend (főkönyvi számlatörzs) kialakítása és folyamatos karbantartása

 • Bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítási ügyek intézése

  • havi rendszeres bérszámfejtés

  • bérelszámolással és társadalombiztosítással összefüggő bevallások elkészítése

  • magánnyugdíjpénztári bevallások, jelentések készítése

  • munkaügyi és egyéb statisztikai adatszolgáltatás

  • munkaszerződések és módosításainak elkészítése

  • kilépő dolgozók adatszolgáltatása

  • egyéb munkaügyi feladatok ellátása

  • bérek, járulékok, személyi jellegű kifizetések elszámolása, főkönyvi könyvelése

  • kötelező nyilvántartások vezetése

  • társadalombiztosítási ügyintézés

  • táppénzzel kapcsolatos ügyintézés

 • Pénzügyi szolgáltatások

  • A pénzügyek jól szabályozott alvállalkozói ügyintézése - pénzügyi outsourcing

  • Pénzügyi tanácsadás

  • pénzügyi folyamatok revíziója, megtervezése, rendszerezése és a vállalkozás részére legkedvezőbb konstrukciók kiválasztása (biztosítás, bankok, hitelek, befektetések, faktoring területén)

  • kockázat-kezelési tanácsadás

  • hitelkérelemhez referencianyilatkozat

  • hitelügyintézés

  • betét-elhelyezés

  • átutalások készítése, csoportos beszedés kezelése

  • likviditásvizsgálat

  • a társaság zavartalan működéséhez szükséges pénzeszközök rendelkezésre állásának biztosítása, kezelése

  • fizetési felszólítások

  • fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése

 • Adótanácsadás

  • adóbevallások elkészítése cégek, egyéni vállalkozók és magánszemélyek részére egyaránt

  • ÁFA

  • SZJA

  • bérrel, illetve természetbeni és más juttatással kapcsolatos adók és járulékok

  • TAO

  • HIA

  • magánnyugdíjpénztári bevallások

  • NYENYI

  • Energiaadó

  • korábbi adóéveket érintő adókötelezettségek tisztázása

  • jövőbeli optimális működés feltételeinek kialakítása adózási szempontokból

  • kapcsolattartás az adó és más hatóságokkal (APEH, önkormányzatok, TB, MNB, KSH)

  • adóellenőrzések levezetése

 • Vezetési tanácsadás

  • cégalapítással kapcsolatos tanácsadás

  • cégforma kiválasztásában való segítségnyújtás

  • adózási és pénzügyi szempontok figyelembevételével

  • vállalkozás típusa és felépítése szerint

  • üzletviteli tanácsadás

  • napi üzleti ügyekben való döntéshozatal elősegítése

  • döntési alternatívák számításokkal való alátámasztása

 • Informatikai tanácsadás

  • Igényfelmérés, feladat specifikáció készítése, a megfelelő program(ok) kiválasztása, az árajánlatok bekérése, majd a

  • legmegfelelőbb program kiválasztása és annak bevezetése

  • A vállalkozás ügyvitelének, ügyviteli rendszerének átszervezése, korszerűsítése

  • Igény esetén egyedi programhoz kapcsolódó rendszerterv és a program elkészítése

  • Integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetése

 • Hardver- és hálózati szolgáltatás

  • Partnercégeink közreműködésével vállalunk hálózatépítéseket, számítástechnikai eszközök beszerzését, üzembe helyezését, karbantartását.

 • Marketing tanácsadás

  • marketing stratégia kidolgozása és kivitelezése, amely a cég átvilágításával, jelenlegi helyzetének áttekintésével indul, induló cég esetén a vállalkozás ötleteinek megismerésével és egy piacfelméréssel indulhat

  • internetes (online) marketing terv, stratégia készítése és kivitelezése - internetes megjelenés kialakítása, internetes hirdetési helyek meghatározása, hirdetés megtervezése, stb.

  • arculattervezés: ide tartozhat a cég logojának, egy-egy termék emblémájának a megtervezésétől kezdve a komplett arculat kidolgozása induló és már működő vállalkozás esetén is.

  • reklámok tervezése és kivitelezése

 • Éves, üzleti beszámolók készítése

  • (éves) beszámolók összeállítása

  • mérleg

  • eredmény-kimutatások

  • kiegészítő mellékletek

  • menedzsment jelentések készítése és elemzése

  • ügyfél tevékenységének és igényeinek megfelelő jelentés rendszer kialakítása

  • költségvetés (budget) készítése és elemzése

  • cash-flow kimutatás

  • adatszolgáltatás

   • adóhatóságok

   • Központi Statisztikai Hivatal

   • Magyar Nemzeti Bank

   • Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága

   • Intrastat

   • más hatóságok

  • üzleti jelentések elkészítése

  • üzleti terv összeállítása

Fenti jelentéseket, elemzéseket cégünk igény szerint elkészíti angol, német és francia nyelveken is.